ΓΙΑΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

H Γερμανία αποτελεί σήμερα τη πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη δύναμη της Ευρώπης τόσο σε οικονομικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο. Ταυτόχρονα η γερμανική γλώσσα αποτελεί σήμερα το αντίπαλο δέος της αγγλικής στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, αυτοκινητοβιομηχανίας, θετικών και κλασσικών επιστημών, οικονομικών σπουδών, τουρισμού και ξενοδοχειακών επαγγελμάτων.

Ταυτόχρονα η γερμανική γλώσσα είναι σήμερα η επίσημη γλώσσα 105 εκατομμυρίων ομιλητών κυρίως στη Γερμανία, την Αυστρία αλλά και την Ελβετία.

Οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας αλλά και η οικονομική κρίση μου μαστίζει την Ευρώπη την τελευταία πενταετία έχουν αναδείξει τη Γερμανία στον απόλυτο πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεων καθώς φαίνεται ότι είναι εκείνη η ευρωπαϊκή δύναμη που έχει επηρεαστεί λιγότερο από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από την οικονομική κρίση και την ανεργία των νέων.